ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νάσος Γαβαλάς
Πρόεδρος, CEO Mint – διαχείριση ακινήτων bnb AE

Κωνσταντίνος Κιάμος
Αντιπρόεδρος,
CEO UPSTREET

Λάμπρος Παλάντζας
Γραμματέας,
CEO HomePlus

Κανελλόπουλος Γιώργος
Ταμίας, CEO Greece Luxury Properties Rentals

Δημήτρης Ρίζος
Μέλος,
CEO Homm