ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

STAMA είναι το θεσμικό αποτέλεσμα της συνεργασίας των κορυφαίων και ηγετικών εταιρειών της ελληνικής αγοράς Short-Term Rentals. 

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη θέληση των επαγγελματιών του χώρου για πρόοδο, συνεργασίες και εξωστρέφεια.

Η δημιουργία και η ύπαρξη του STAMA αποτελούν τον ”φάρο” συσπείρωσης όλων των επαγγελματιών της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης κάτω από τη θεσμική στέγη του συνδέσμου.