Διασυνδεδεμένα Μέλη

Διασυνδεδεμένα μέλη (affiliate μέλη) μπορούν να γίνουν όλες οι εμπορικές
ή παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες
ενδιαφέρονται για τη συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο με τους επαγγελματίες
των Short – Term Rentals (STRs), villas, complex, και serviced apartments, τα οποία είναι μέλη του STAMA

Αίτημα affiliate member