ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

SHORT TERM ACCOMMODATION MANAGERS ASSOCIATION – GREECE (STAMA)

 

 

 

Ο STAMA σε αριθμούς

Μέλη

Ακίνητα

Περιοχές στην Ελλάδα

Η αποστολή μας

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 με σκοπό την συνεργασία μεταξύ των εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στο χώρο για την αμοιβαία συνεισφορά στην προώθηση ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου κλάδου.

Στόχος μας είναι η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους επιχειρηματίες του κλάδου
και η καθιέρωση του εναλλακτικού τρόπου διαμονής που προσφέρεται μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

 

Τα μέλη του STAMA και οι εταιρείες του κλάδου συνεισφέρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία προσφέροντας:

  • Περισσότερες επιλογές για τους επισκέπτες
  • Μεγαλύτερη δυναμική στον τουριστικό κλάδο μέσω της ταχύτερης ανάπτυξης νέων καταλυμάτων
  • Υγιή και αμοιβαία επωφελή ανταγωνισμό με τα κύρια τουριστικά καταλύματα
  • Εναλλακτικό τρόπο εκμετάλλευσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
  • Φορολογικά έσοδα για το κράτος
  • Αύξηση της απασχόλησης
  • Ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και των μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο γειτονιάς
Ιδρυτικά Μέλη

Νέα Μέλη - Εγγραφή

 

 

 

Μέλη του STAMA μπορούν να γίνουν όλες οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον κλάδο της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων
καθώς και φορείς ή επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στον χώρο παροχής υπηρεσιών, συμβουλευτικών, τεχνικών, και άλλων
σε επιχειρήσεις Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.

Επικοινωνία

2 + 2 =