ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό συμβούλιο του STAMA αποτελείται από εκλεγμένους αντιπροσώπους των μελών μας

και αντιπροσωπεύει ολόκληρη την επικράτεια.

Νάσος Γαβαλάς – Πρόεδρος
CEO MINT– διαχείριση ακινήτων bnb AE

Κωνσταντίνος Κιάμος – Αντιπρόεδρος
CEO UP STREET

 Θεοχάρης Μιχαηλίδης – Γραμματέας
CEO VILLA RENTALS

Βασίλης Αργυράκης – Ταμίας
CEO SEE GREECE

 Στέλιος Χρηστάκης – Μέλος
CEO THE BOUTIQUE APARTMENTS

Γιώργος Κανελλόπουλος – Αναπληρωματικό Μέλος
CEO MENO RENTALS

Πασχάλης Καραγιάννης – Αναπληρωματικό Μέλος
CEO POSEIDON DEVELOPMENT