ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Διασυνδεδεμένα μέλη (affiliate members) μπορούν να γίνουν όλες οι εμπορικές ή παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες ενδιαφέρονται για τη συνεργασία σε κεντρικό επίπεδο με τους επαγγελματίες των Short – Term Rentals (STRs) και τα οποία είναι μέλη του STAMA.

Αίτημα affiliate member

10 + 2 =