Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων

ΠΡΟΣ: Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων

Αξιότιμε κύριε Γεωργιάδη,

Η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων δέχεται μεγάλο πλήγμα από την υγειονομική κρίση του COVID-19 και λόγω των δυσκολιών στην τουριστική αγορά αναμένεται να πληγεί ακόμη περισσότερο.

Στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης εκτός από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων, δραστηριοποιούνται και πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται την στήριξη της πολιτείας για να μπορέσουν να κρατηθούν ζωντανές και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

Ενώ λοιπόν η αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης βασίζεται στον τουρισμό, είναι ασαφές εάν οι επιχειρήσεις μας εμπίπτουν στα μέτρα που λαμβάνονται για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εξετάσετε την ένταξη των επιχειρήσεών μας στην κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Για την διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε Παράρτημα με τους Κωδικούς Δραστηριότητας των επιχειρήσεών μας καθώς και τις προτάσεις μας για τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση βραχυχρόνιας μίσθωσης για την ένταξή της στα μέτρα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο υπό σύσταση φορέας μας εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, με χιλιάδες καταλύματα και χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Για το
Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων

…………………… …………………………..

Νάσος Γαβαλάς Εκπρόσωπος του συνδέσμου

page2image9853648

ΑΘΗΝΑ 28/4/2020

Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑΣ (Καδ) 6820
5520
5510

6810

Προτείνουμε στο μέτρο να ενταχθούν όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην βραχυχρόνια μίσθωση.