Γιατί το Transparent BI είναι αναγκαιότητα για τους property managers των Short Term Rentals;

Το Transparent BI είναι μια κεντρική και επαγγελματική ευφυής πλατφόρμα η οποία βοηθά τους property managers που επιθυμούν να είναι ηγέτες στην αγορά και θέλουν να έχουν επαγγελματικές απαντήσεις. Γιατί λοιπόν το Transparent BI είναι η νέα αναγκαιότητα των property...